Mở lớp Trung cấp Nấu ăn xét tuyển mọi đối tượng - cơ hội có việc làm ngay Mở lớp Trung cấp Nấu ăn xét tuyển mọi đối tượng - cơ hội có việc làm ngay
Lớp Kế toán viên - Kế toán trưởng tại Hà Nội Lớp Kế toán viên - Kế toán trưởng tại Hà Nội
Chiêu sinh lớp Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên - Chuyên viên chính Chiêu sinh lớp Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên - Chuyên viên chính
Địa chỉ học Khai Hải Quan Điện Tử - 0969.86.86.17(ms.hải anh) Địa chỉ học Khai Hải Quan Điện Tử - 0969.86.86.17(ms.hải anh)
Lớp ôn thi Chứng chỉ Tin học - 0969.86.86.17(ms.hải anh) Lớp ôn thi Chứng chỉ Tin học - 0969.86.86.17(ms.hải anh)
Học Trung cấp Công nghệ thông tin tại Hà Nội – xét tuyển mọi đối tượng Học Trung cấp Công nghệ thông tin tại Hà Nội – xét tuyển mọi đối tượng
Đào tạo Trung cấp chính quy ở Hà Nội – xét tuyển theo hồ sơ đầu vào Đào tạo Trung cấp chính quy ở Hà Nội – xét tuyển theo hồ sơ đầu vào
Khóa học Đầu bếp -  học nấu ăn chuyên nghiệp ở Hà Nội – cơ hội để có việc làm ngay Khóa học Đầu bếp - học nấu ăn chuyên nghiệp ở Hà Nội – cơ hội để có việc làm ngay
NHA TRANG, NINH THUẬN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẴNG ĐẠI HỌC NHA TRANG, NINH THUẬN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẴNG ĐẠI HỌC
Học Trung cấp Nấu ăn xét tuyển mọi đối tượng - cơ hội để có việc làm ngay Học Trung cấp Nấu ăn xét tuyển mọi đối tượng - cơ hội để có việc làm ngay
Học nghề Đầu bếp -  học nấu ăn chuyên nghiệp tại Hà Nội – cơ hội để có việc làm ngay Học nghề Đầu bếp - học nấu ăn chuyên nghiệp tại Hà Nội – cơ hội để có việc làm ngay
 Khai giảng khóa học Trung cấp chính quy năm 2017 – dành cho mọi đối tượng Khai giảng khóa học Trung cấp chính quy năm 2017 – dành cho mọi đối tượng
Khai giảng lớp Trung cấp Công nghệ thông tin năm 2017 – dành cho mọi đối tượng Khai giảng lớp Trung cấp Công nghệ thông tin năm 2017 – dành cho mọi đối tượng
Xét tuyển Trung cấp Luật hệ chính quy năm 2017 tại Hà Nội – học nhanh liên thông đại học ngay Xét tuyển Trung cấp Luật hệ chính quy năm 2017 tại Hà Nội – học nhanh liên thông đại học ngay
Khai giảng khóa học Trung cấp Nấu ăn chính quy năm 2017 – dành cho mọi đối tượng Khai giảng khóa học Trung cấp Nấu ăn chính quy năm 2017 – dành cho mọi đối tượng
Tháng 8: Khai giảng khóa học Trung cấp chính quy ở Hà Nội – dành cho mọi đối tượng Tháng 8: Khai giảng khóa học Trung cấp chính quy ở Hà Nội – dành cho mọi đối tượng