TA-818, máy chấm công, kiểm soát cửa vân tay, thẻ cảm ứng TA-818, máy chấm công, kiểm soát cửa vân tay, thẻ cảm ứng
VIRDI FOH-02RF (KOREA), FingerPrint & EM 125kHz Reader VIRDI FOH-02RF (KOREA), FingerPrint & EM 125kHz Reader
VIRDI AC-1000 (Korea), chấm công, kiểm soát an ninh VIRDI AC-1000 (Korea), chấm công, kiểm soát an ninh
VIRDI SR-100FP (Korea), Đầu đọc phụ vân tay VIRDI SR-100FP (Korea), Đầu đọc phụ vân tay
VIRDI AC-2100H (Korea), máy chấm công, kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời vân tay & thẻ VIRDI AC-2100H (Korea), máy chấm công, kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời vân tay & thẻ
VIRDI AC-4000 (Korea), máy chấm công, kiểm soát cửa vân tay & thẻ & password VIRDI AC-4000 (Korea), máy chấm công, kiểm soát cửa vân tay & thẻ & password
VIRDI AC-6000 (Korea), Máy chấm công, kiểm soát cửa sử dụng đồng thời Vân tay & Thẻ & Khuôn mặt (Camera 1.3M Pixel - lưu trữ đến 12,500 ảnh) VIRDI AC-6000 (Korea), Máy chấm công, kiểm soát cửa sử dụng đồng thời Vân tay & Thẻ & Khuôn mặt (Camera 1.3M Pixel - lưu trữ đến 12,500 ảnh)
VIRDI AC-5000 (Korea), chấm công, kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời Vân tay & Thẻ & Password VIRDI AC-5000 (Korea), chấm công, kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời Vân tay & Thẻ & Password
VIRDI AC-F100 Smart-i (KOREA) –kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời Vân tay & Thẻ VIRDI AC-F100 Smart-i (KOREA) –kiểm soát an ninh sử dụng đồng thời Vân tay & Thẻ
AR-331H (Taiwan) thiết bị chấm công, kiểm soát cửa AR-331H (Taiwan) thiết bị chấm công, kiểm soát cửa
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ QUẶNG VÀ ĐÁ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TÁCH VÀNG TỪ QUẶNG VÀ ĐÁ
AR-331HS (Taiwan) thiết bị chấm công, kiểm soát cửa AR-331HS (Taiwan) thiết bị chấm công, kiểm soát cửa
AR-723H (Taiwan) - Simple Access Controller không bàn phím AR-723H (Taiwan) - Simple Access Controller không bàn phím
AR-737P (Taiwan), Mifare Programmable, đầu đọc thẻ Mifare AR-737P (Taiwan), Mifare Programmable, đầu đọc thẻ Mifare
AR-881EF (Taiwan), máy chấm công, kiểm soát cửa đọc vân tay + thẻ AR-881EF (Taiwan), máy chấm công, kiểm soát cửa đọc vân tay + thẻ
Kiểm soát thang máy, đọc thẻ, vân tay và mã số Kiểm soát thang máy, đọc thẻ, vân tay và mã số