Đào Tạo nghề các loại: hàn, điện, xe nâng, máy xúc, máy cẩu, nấu ăn, lễ tân, kế toán,.............. Đào Tạo nghề các loại: hàn, điện, xe nâng, máy xúc, máy cẩu, nấu ăn, lễ tân, kế toán,..............
Đào tạo cấp chứng chỉ các loại ngành nghề Đào tạo cấp chứng chỉ các loại ngành nghề
mở lớp bồi dưỡng dảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăng dầu. mở lớp bồi dưỡng dảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh xăng dầu.
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG
 ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐÁNH GIÁ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Tổ chức đào tạo An toàn bức xạ tại nhà máy Tổ chức đào tạo An toàn bức xạ tại nhà máy
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU
Đào tạo Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản trị Kho hàng Đào tạo Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản trị Kho hàng
 mở lớp huấn luyện hóa chất Và kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất mở lớp huấn luyện hóa chất Và kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố hóa chất
Mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát Thi công Xây dựng Công trình   Mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát Thi công Xây dựng Công trình  
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG
Mở lớp Bồi dưỡng đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Mở lớp Bồi dưỡng đảm bảo an toàn môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư  ký Văn phòng- 0978588926 Mở lớp Đào tạo Nghiệp vụ Thư ký Văn phòng- 0978588926
40 NVSP bậc I, II và sư phạm nghề 40 NVSP bậc I, II và sư phạm nghề