Giám đốc bán hàng Mỹ phẩm Châu Âu - Mã: GĐBH - MPHQ Giám đốc bán hàng Mỹ phẩm Châu Âu - Mã: GĐBH - MPHQ
Tuyển Nhân viên nghiên cứu thị trường – Mã: MRS-GPO Tuyển Nhân viên nghiên cứu thị trường – Mã: MRS-GPO
Tuyển Operation Manager cho chuỗi bệnh viện – MTD: OM-BO Tuyển Operation Manager cho chuỗi bệnh viện – MTD: OM-BO
Tuyển Thư ký – Trợ lý Ban Giám đốc - Biên phiên dịch - MTD: TKTLBPD Tuyển Thư ký – Trợ lý Ban Giám đốc - Biên phiên dịch - MTD: TKTLBPD
Tuyển Giáo viên dạy tâm lý xã hội - MTD: GVHN-GPO Tuyển Giáo viên dạy tâm lý xã hội - MTD: GVHN-GPO
Tuyển Giáo viên dạy kỹ năng - MTD: GVKN-GPO Tuyển Giáo viên dạy kỹ năng - MTD: GVKN-GPO
Tuyển Design Manager – Code: PD-OAD Tuyển Design Manager – Code: PD-OAD
Tuyển Sales Manager – MTD: SMIM Tuyển Sales Manager – MTD: SMIM
Tuyển nhân viên bảo vệ giữ xe tại quận Gò Vấp - TPHCM Tuyển nhân viên bảo vệ giữ xe tại quận Gò Vấp - TPHCM
Tuyển Quản lý vườn thú - MTD: QLVT-F Tuyển Quản lý vườn thú - MTD: QLVT-F
Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và đấu thầu - MTD: PTGĐKD-F Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và đấu thầu - MTD: PTGĐKD-F
Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - MTD: PTGĐKT-F Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - MTD: PTGĐKT-F
Tuyển bảo vệ giữ xe ở quận Gò Vấp Tuyển bảo vệ giữ xe ở quận Gò Vấp
Tuyển gấp nhân viên văn phòng tổng đài Hà Nội Tuyển gấp nhân viên văn phòng tổng đài Hà Nội
Tuyển Auditing Assistant - Code: AA-AC Tuyển Auditing Assistant - Code: AA-AC
Tuyển Trưởng ban Pháp chế - MTD: TBPC-NG Tuyển Trưởng ban Pháp chế - MTD: TBPC-NG